Rapid SL Element for wash basin with roughin-in set for infra-red electronic

Product Number
38748002
EAN
4005176416323
500,40
PMC + PDV
 • za armature ugrađene na zid
 • suitable for trim sets Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 and Eurocube E 36 442 000
 • 1.13 m instalacijska visina
 • za nazidne instalacije ili za instalacije na pregradnim zidovima
 • peskirani čelični okvir, samostojeći
 • za suvo oblaganje, potpuno unapred sastavljeno
 • brzo podešavanje, na zaključavanje
 • fiksirajući materijal
 • M10 vijci za učvršćivanje za umivaonik sa fiksirajućim delom za keramiku
 • promenjiva udaljenost fiksirajućih vijaka
 • HT-izlazna pregibna cev Ø 50 mm
 • zaptivač Ø 32 mm
 • unapred montiran ugradni set sa zaštitom
 • protivpožarna cev za postavljanje elektroniskih kablova
 • instalacijska kutija sa sigurn. grupom, zaustavnim ventilom i kolenom za izliv
 • spojnica sa držačem armature sa zaštitom od buke ½"
 • priključna kutija za napajanje 230 V
 • CE odobrenje
 • za instalaciju s predmešanom ili hladnom vodom
 • for on-the-wall installation please order wall brackets 38 558 00M (sold separately)
Pos.-nr. Prod. description Order-nr.
Optional accessories
1 prekidanje napajanja 42470000
2 Zavrtanj sa navojem 42247000
3 Spoj za armaturu 42944000
4 Reviziona kutija 42398000
5 Zidni držač 3855800M*
6 Produžetak 38629000*