Imprint

Grohe AG Predstavništvo u Srbiji

Grohe Adria d.o.o.
Štefanovečka 10
10000 Zagreb
Croatia

E-mail: adria-hr@grohe.com

Rešavanje sporova na internetu
Evropska komisija pruža platformu za rešavanje sporova na internetu dostupnom na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. GROHE neće učestvovati u postupku rešavanja sporova pred odborom za arbitražu potrošača.