Pre nego što kapljanje postane poplava. GROHE SENSE - SMART HOME SISTEM ZAŠTITE OD POPLAVA

GROHE Sense sistem ne samo da detektuje, već i zaustavlja curenje vode pre nego što ono izazove ozbiljnu štetu. Smart home uređaji uključeni 24/7 povezani su sa aplikacijom koja upozorava na problem, tako značajno povećavajući bezbednost u Vašem domu.

KOMPLETNA ZAŠTITA OD POPLAVA ZA ČITAV DOM - 24/7

.

ŠTETA IZAZVANA CURENJEM VODE: PROBLEM BROJ 1 U DOMU!

54% domaćinstava ima iskustva sa štetom koju je u njihovim domaćinstvima nanela voda.***

Proverite činjenice o šteti koju je izazvala voda

GROHE SENSE BLOKOVI

GROHE SENSE, PAMETAN SENZOR ZA VODU

GROHE Sense senzor za vodu detektuje prisustvo vode, temperaturu i vlažnost vazduha, i obaveštava Vas automatski, pre nego što se malo curenje vode pretvori u nešto mnogo gore.

Pročitajte više o GROHE Sense

GROHE SENSE GUARD, PAMETNI KONTROLOR POTROŠNJE VODE

Detektuje potrošnju vode, detektuje mikro curenja* i u slučaju detektovanog pucanja cevi**, automatski isključuje dotok vode. Sa GROHE Sense Guard-om napokon možete da preuzmete potpunu kontrolu nad potrošnjom vode.

Pročitajte više o GROHE Sense Guard

GROHE SENSE APLIKACIJA, APLIKACIJA ZA LIČNI MENADŽMENT POTROŠNJE VODE

GROHE Sense aplikacija je centralni deo povezanih GROHE proizvoda. Aplikacija nudi instant povratnu informaciju o situaciji sa vodom u Vašem domu - bilo gde, bilo kada.

Pročitajte više od GROHE Sense app

NAGRAĐIVANO REŠENJE ZA PAMETAN DOM

IZVANREDAN DIZAJN I NAJNOVIJA TEHNOLOGIJA

GROHE Sense i GROHE Sense Guard osvojili su brojne prestižne nagrade za inovaciju, tehnologiju i dizajn.

NOVE POSLOVNE PRILIKE!

DA LI STE INSTALATER?

Saznajte kako da poboljšate Vaš posao uz pomoć novih rešenja za bezbednost od poplava i kako da instalirate naše proizvode!

Nastavite na stranicu za instalatere

DA LI STE OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO?

Pročitajte više o GROHE ponudama za osiguravajuća društva i poslovna partnerstva

Nastavite na stranicu za osiguranje

* Test na mikro curenja vrši se na svaka 24 časa. Materijal cevi, mlaz i druge karakteristike sistema za dotok vode mogu da utiču na rezultat. Detekcija mikro curenja je u većini slučajeva ograničena na sisteme sa hladnom vodom. Kombinovati sa GROHE Sense sistemom da bi se nadzirao potencijalni rast vlažnosti vazduha tokom vremena.

** GROHE definiše pucanje cevi kao rupu ili pukotinu u nizvodnom cevovodnom sistemu, koji za rezultat ima nenamerno oslobađanje vode sa gotovo maksimalnom brzinom protoka. Detekcija pucanja cevi zavisi od profila potrošnje vode uopšte, te odlaganje potpunog isključenja može značajno da varira. Tokom tog vremena, voda bi se mogla oslobađati. Postignite bržu detekciju kombinovanjem instalacija sa GROHE Sense senzorom na kritičnim mestima.

*** Izvor: The ConsumerView, Januar 2017, Kvantitativna procena u Evropi.