GROHE Sense & GROHE Sense Guard PRIKLJUČUJU SE NA DRUGE SMART HOME SISTEME

Smart Home tehnologija je budućnost - sposobnost da se nadgleda i prilagodi svaki aspekt našeg doma, od svetlosti do energije i sigurnosti. Možete povezati GROHE Sense i Sense Guard sisteme za zaštitu Vašeg doma od štete nastale usled izlivanja vode na smart home platformu i sebi pružiti lak, sveobuhvatan pregled svih funkcija pametnog doma - uključujući potrošnju vode i upozorenja o curenju - na jednom mestu. Jednostavno.

Pročitajte više

Pametni senzor za vodu.

Otkrijte GROHE Sense

Inteligentan zaštitinik Vašeg doma.

Otkrijte GROHE Sense Guard

Aplikacija za kontrolisanje potrošnje vode.

Otkrijte GROHE Sense app
We use cookies to ensure that we give you the best user experience on our website. If you continue your visit, we’ll assume that you are happy to receive all cookies. Find more detailed information about how cookies are used on this website on our Privacy Disclaimer