GROHE F-digital Deluxe Base unit box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

Product Number
36397000
EAN
4005176999413
1.776,00 PMC + PDV

Product Description

 • za spajanje modula za svetlo, zvuk i paru
 • sastoji se od:
 • - 2 priključka, svaki za jedan par modula za zvuk (36 360 000)
 • - 2 priključka, svaki za jedan par modula za svetlo (36 359 000)
  ili za 1 plafonski tuš (27 865 000) s ugrađenim svetlom
 • - 2 priključka za modul za paru (36 362 000 ili 36 368 000);
  1 priključak za generator za paru i 1 priključak za
  temperaturni senzor
 • - 2 priključka za dovod napona (max. 4 uređaja
  svetlo/zvuk po jednom naponskom vodu)
 • 2 priključka za stanicu za spajanje ili za Bluetooth jedinicu (napajanje i prenos podataka)
 • CE odobrenje
 • mora imati jednostavan pristup za servis
 • opciono: bazna jedinica se može
  smestiti u ugradni set 36 367 000

Technical Information

Products and accessories for the installation

Bluetooth unit BT-01A for Apple and Android devices
GROHE F-digital Deluxe
Bluetooth unit BT-01A for Apple and Android devices
36371000
€ 762,00 PMC + PDV