GROHE F-digital Deluxe Base unit box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

Product Number
36397000
EAN
4005176999413
1.776,00
PMC + PDV
  • za spajanje modula za svetlo, zvuk i paru
  • sastoji se od:
  • - 2 priključka, svaki za jedan par modula za zvuk (36 360 000)
  • - 2 priključka, svaki za jedan par modula za svetlo (36 359 000) ili za 1 plafonski tuš (27 865 000) s ugrađenim svetlom
  • 2 plug connections for steam module 26 828 000, including 1 connection for steam generator and 1 connection for temperature sensor
  • 2 priključka za dovod napona (max. 4 uređaja svetlo/zvuk po jednom naponskom vodu)
  • 2 priključka za stanicu za spajanje ili za Bluetooth jedinicu (napajanje i prenos podataka)
  • CE odobrenje
  • mora imati jednostavan pristup za servis
  • opciono: bazna jedinica se može smestiti u ugradni set 36 367 000