AKTIVNA ZAŠTITA KAO DODATAK VAŠEM OSIGURANJU

Šteta prouzrokovana curenjem vode i poplavama u kući je ogroman problem - kako za vlasnike kuća tako i za osiguravajuća društva. Šteta može biti velika, popravke skupe, a u mnogim slučajevima osiguravajuća društva ne pokrivaju 100% troškova popravke. Mnogo je bolje zaustaviti oštećenje pre nego što se ono dogodi. Instaliranje GROHE Sense & Sense Guard-a u Vašem domu će umanjiti potencijalna oštećenja, troškove, i iznad svega, stres koji to izaziva.

DA LI STE OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO?

Pročitajte više o potencijalnoj saradnji sa GROHE!

Nastavak na stranicu za osiguravajuće društvo
We use cookies to ensure that we give you the best user experience on our website. If you continue your visit, we’ll assume that you are happy to receive all cookies. Find more detailed information about how cookies are used on this website on our Privacy Disclaimer